ABLLO VZW
SINT-GILLIS-WAAS • De regionale natuur- en milieu vereniging ABLLO vzw (Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linker-oever en in het Waasland) bestaat reeds meer dan vijftig (50) jaar en heeft er altijd naar gestreefd om de Wase Natuur te beschermen, onder andere in samenwerking met Natuurpunt, vzw Durme, Velt … en bij te dragen tot een duurzaam Waas leefmilieu.

Een belangrijk aandachtsveld is duurzame ruimtelijke planning. Daarbij is het verspreiden van het ideeëngoed rond de ‘lobbenstad’, als alternatief stedenbouwkundig model erg belangrijk net als het ontwikkelen van blauwgroene netwerken doorheen het Waasland, waarbij natuurgebieden en bossen met elkaar worden verweven tot een robuust netwerk.

Daaraan gekoppeld speelt ook stedelijke biodiversiteit een belangrijke rol in de werking van ABLLO vzw. In die zin coördineren wij het urbaan mezenonderzoek van UGent in drie steden Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas. Dit past in een studie naar de effecten van verstedelijking op biodiversiteit met de Koolmees en Huismus als stedelijke bio-indicatoren