AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
BRUSSEL • Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Het agentschap werkt samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien het agentschap ook anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, beheert het agentschap in totaal zo'n 75.000 hectare bos of natuurgebied.

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat dus duidelijk met zijn twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden. Met zo'n 800 geëngageerde werknemers zorgen we samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen!

Foto's @ Tom Linster
mail ons
0032.02 553 81 02
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
breng me hierheen