NATUURPUNT SCHELDELAND
Natuurpunt Scheldeland heeft zes natuurreservaten in beheer : De Kalkense Meersen, d'Heide, Bastenakkers, Nonnenbossen, de Eetgoedweide en De Ham, samen een oppervlakte van 133 hectare.

Natuurpunt Scheldeland organiseert elke maand verschillende activiteiten zoals beheerwerkdagen, wandelingen, fietshappening, ledenfeest, cursussen, filmavonden en meer. Iedereen is welkom op onze activiteiten.

Wil je je zelf inzetten voor de natuur in je streek ? Dat kan bij Natuurpunt Scheldeland. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers medewerkers die op specifieke activiteiten of in één van de werkgroepen hun steentje willen bijdragen.